Algemene voorwaarden

+32(0)479 240 129

ITALSPORT.BE

ONTDEK ONLINE

Algemene voorwaarden

 

ITALSPORT is een webshop dat zich bezig houdt met verkoop van sportartikelen en overige accessoires. Alsook het bedrukken van kleding.

 

Dit aan verenigingen, bedrijven en particulieren.

 

De verkoopsite www.italsport.be is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker. www.italsport.be is gemaakt door de onderneming ITALSPORT VOF met maatschappelijke zetel gevestigd te 9120 Beveren, Pastoor Steenssensstraat 108, en opgenomen in de KBO onder het nr. 0811.707.579 en BTW nr. BE 0811.707.579.8

 

1. Prijzen en producten

 

De prijzen zijn opgegeven in Euro. In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met porto-en verpakkingskosten die aanvullend in rekening worden gebracht.

 

2. Bestelling en bevestiging

 

Alle op onze webshop getoonde artikelen zijn vrijblijvend totdat U een orderbevestiging per E-mail heeft ontvangen. Op deze bevestiging staat minimaal artikelomschrijving, maat, prijs, het aantal artikelen, eventuele verzendkosten, uw naam, postadres.

 

Na betaling van de bestelling zal er een definitieve bevestiging komen en zal de bestelling worden uitgevoerd. (zie levering)

 

3. Betaalwijze

 

Hierbij hebt U de keuze uit 2 mogelijkheden:

 

  1. Contante betaling bij afhaling of levering (zie levering)
  2. Per overschrijving (betaling moet vooruit te worden voldaan op rekening nummer

IBAN BE46 7370 2746 9736 (BIC KREDBEBB) of 737-0274697-36 t.n.v. ITALSPORT.

 

4. Overeenkomst

 

Door een bestelling te plaatsen gaat U een overeenkomst aan met ITALSPORT waarmee U tevens aangeeft akkoord te gaan met de in deze overeenkomst vermelde gegevens. ITALSPORT zal trachten de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren.

 

5. Levering

 

Hier hebt u 3 mogelijkheden:

 

  1. Per post: let op verzendkosten (afhankelijk van gewicht) zie website de post.
  2. Afhaling (enkel na afspraak).
  3. Thuislevering (enkel na onderling overleg en enkel voor grote bestellingen, prijs afhankelijk van aantal km).

 

Leveringen vinden plaats binnen max. 30 dagen na betaling van order. Beschikbaarheid van de artikelen is afhankelijk van de voorraad bij leverancier of fabrikant. Italsport tracht zo snel mogelijk de bestelde artikelen te leveren, calamiteiten voorbehouden. Indien de levertermijn (30 dagen) om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van reeds betaalde bedrag.

 

6. Klachten

 

Klachten dienen schriftelijk en binnen de 8 dagen na leveringsdatum betekend te worden.

Bij geschillen is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

 

7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

De verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de klant zullen niet aan derden worden uitgeleverd of verkocht worden en zijn strikt persoonlijk.

 

Nominatieve informatie

 

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestelling te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. De informatie is strikt vertrouwelijk. Zonder deze informatie wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

 

8. Overmacht

 

ITALSPORT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name stakingen of onderbreking bij fabrikanten, postdiensten, enz. .

 

De klant zal hierbij zo snel mogelijk in kennis gesteld worden.

 

9. Afbeeldingen

 

De op internet voorkomende afbeeldingen en omschrijvingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend om u het zoeken te vergemakkelijken.

 

10. Correspondentie

 

Alle correspondentie met ITALSPORT dient bijvoorkeur te gebeuren via email: info@italsport.be

 

11. Disclaimer

 

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

 

Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden sportartikelen besteed wordt, kan ITALSPORT niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie, data, adviezen, verklaringen, producten, prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

ITALSPORT.BE

Sportkleding - Promokledij - Bedrukking

 

Algemene voorwaarden

 

BTW BE 0811.707.579

 

info@italsport.be

+32(0)479 240 129

LEVERINGEN

Leveringen via Bpost.

 

 

 

AFHALING

Enkel na afspraak

 

 

 

BETALING

Op rekeningnummer of contant bij afhaling van bestelling.

Enkel na afspraak.

BANK

Copyright © 2016 Italsport Rights Reserved